„Koriolan”
- nagroda Fundacji TheatrumGedanense dla najlepszego spektaklu szekspirowskiego w Polsce w sezonie 98/99