„Koriolan”
- nagroda Fundacji Theatrum Gedanense dla najlepszego spektaklu szekspirowskiego w Polsce w sezonie 98/99