„Jak wam się podoba”
- nagroda Fundacji Theatrum Gedanense dla najlepszego spektaklu szekspirowskiego w Polsce w sezonie 95/96