Monodram Magdaleny Drab w jej autorskim wykonaniu i reżyserii pt. „Curko Moja Ogłoś To - rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” uznany został za najlepsze przedstawienie offowe zdobywając nagrodę główną 1. Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The best OFF”. Na konkurs wpłynęły łącznie 224 zgłoszenia. Do finału zakwalifikowano 21 przedstawień.

To czwarta w historii Nagroda im. Konstantego Puzyny miesięcznika Dialog przyznawana za łączenie twórczej działalności z zaangażowaniem w życie publiczne. Uroczystemu wręczeniu nagrody towarzyszył krótki materiał filmowy przedstawiający fragmenty wybranych spektakli („Krzywicka/Krew”, „Made in Poland”, „III Furie”, „Hymn narodowy”, „Łemko”) z treścią oficjalnego uzasadnienia przyznania nagrody Dialogu dla teatru kierowanego przez Jacka Głomba:

„Za wieloletnią cierpliwą pracę, dzięki której powstał wyjątkowy teatr mocno związany z miastem i jego mieszkańcami, a także głęboko angażujący się w najważniejsze sprawy kraju. Teatr, na zamówienie którego napisano wiele istotnych tekstów scenicznych, teatr dysponujący świetnym, wielopokoleniowym zespołem aktorskim. Teatr, którego różnorodność programowa, odwaga artystyczna i umiejętność prowadzenia wielowymiarowego dialogu z widzami są szczególnie cenne w czasach niestabilnych dla sztuki publicznej”.

Jacek Głomb, reżyser i dyrektor legnickiego Teatru Modrzejewskiej, został piątym laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru".Tytuł ten otrzymują artyści podejmujący trud kształtowania wrażliwości widzów i kreowania świadomości społecznej. Wybierając laureata szczególną uwagę zwraca się na zawodową rzetelność, uczciwość i pracowitość, globalne i holistyczne podejście do teatru oraz obywatelską odpowiedzialność. Kapituła wyróżnia ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju teatru, wizjonerów, dla których teatr jest sensem życia.