W roku 2015 rozpoczęliśmy realizację projektu: „Świat jest gdzie indziej – Ten świat jest takim, jakim go czynimy”. Kolejne jego premiery powstają przy założeniu, że teatr jest nie tylko narzędziem mówienia o rzeczywistości, ale też jej poznawania – narzędziem o podobnej mocy, co inne media, Internet czy literatura. Teatr może i musi odkrywać świat, być przewodnikiem po nieznanych rejonach i sferach, docierać tam, gdzie nie są w stanie dotrzeć inni; teatr może świata uczyć. Po drugie twierdzimy, że rolą sztuki teatru jest przeciwstawienie się zalewowi spłyconego komunikatu o świecie. Teatr może zaproponować inną wizję rzeczywistości niż ta, którą znamy z codziennych serwisów informacyjnych – zdyszana, powierzchowna, krzykliwa i chaotyczna. Tak rozumiemy pierwszą część tytułowego hasła, wziętą z Szekspirowskiego „Koriolana”. Druga część jest cytatem z Don Kichota. Widzimy w niej wezwanie teatru do aktywności: nie tylko nieuleganie temu, co zastane, ale dynamiczne kształtowanie świata, budowę tożsamości, nakłanianie do wielostronnej refleksji.

Pierwszymi premierami nowego cyklu są: „Konferencja ptaków” (reż. Ondrej Spišák)„Iliada. Wojna” (reż. Łukasz Kos) oraz „Raj wariatów” (reż. Wawrzyniec Kostrzewski).