Trzyetapowa akcja łączyła prezentacje sceniczne z konkursem. W każdym z etapów miłośnicy teatru i sztuki dramatycznej zgłaszali propozycje tekstów do reżyserowanego czytania na scenie. Jury złożone z aktorów legnickiego teatru wybierało propozycje do prezentacji na scenach Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, zaś pisemne uzasadnienia tych zgłoszeń uczestniczyły w konkursie o główną nagrodę, którą określono na 2 tys. złotych. Także w tym przypadku ocena należała do aktorskiego jury.
 
Jury oceniło 49 zgłoszonych uzasadnień wyboru dramatów, które spełniły wymogi formalne. Każdy z aktorów zespołu Teatru Modrzejewskiej głosował indywidualnie przydzielając wybranym przez siebie propozycjom przyznaną jurorowi pulę punktów. Podczas uroczystości zakończenia akcji i konkursu, która odbyła się na dużej scenie legnickiego teatru, poinformowano o wynikach części konkursowej, wręczono nagrodę i wyróżnienia.
 
Miejsca na konkursowym podium zajęli: I miejsce (nagroda w wysokości 2 tys. złotych) Daniel Orzadowski  z Siemianowic Śląskich za nadesłane uzasadnienie dramatu Cormaca Mc Carthy’ego „Sunset limited”; II miejsce Robert  Kozibroda z Lubina za uzasadnienie dramatu Tadeusza Słobodzianka „Nasza klasa”; III miejsce Arkadiusz Kowalski z Tyńczyka Legnickiego za uzasadnienie dramatu Sarah Kane „Oczyszczeni”.
 
Jurorzy przyznali także 7 wyróżnień, które - w raz z teatralnymi upominkami - otrzymali (w koleności zgodnej z punktacją jury): Marek Kwiatkowski (Legnica), Aleksandra Chodor (Legnica), Karolina Szczypek (Warszawa-Białołęka), Małgorzata Rostkowska (Legnica), Agata Wlazło (Łódź), Justyna Schabowska (Białystok) oraz Cezary Bukowski  (Legnica).
 
Akcja „Czytajmy dramaty!”, sfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury w programie „Kultura – Interwencje 2015”, została podjęta  w celu popularyzacji czytania dramatów oraz zwiększenia zainteresowania sztuką teatru. Partnerami legnickiego przedsięwzięcia były Teatr Odnaleziony z Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W artystycznej części przedsięwzięcia na trzech partnerskich scenach zaprezentowano dramatyzowane czytania: „Sunset limited. Powieść w formie dramatu” Cormaca McCarthy’ego w reżyserii Magdaleny Miklasz, „Łaknąć” Sarah Kane w reżyserii Konrada Dworakowskiego  oraz „Tlen” Iwana Wyrypajewa w realizacji zespołowej.