Po prawie trzech latach (2012-2015) zakończył się projekt „Teatr Opowieści”. Zaprosiliśmy do niego wybitnych twórców, z których wielu dotąd w Legnicy nie pracowało. Sięgnęliśmy po nowe teksty. Owocem tych sezonów stało się 12 premier – między innymi „Komedia obozowa” (reż. Łukasz Czuj), „Madonna, Księżyc i pies” (reż. Lech Raczak), „Historia o Miłosiernej, czyli Testament psa” (reż. Piotr Cieplak), „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” (reż. PiK), „Konferencja ptaków” (reż. Ondrej Spišák). Były to przedstawienia operujące rozmaitymi językami scenicznymi, wnoszące na legnicką scenę nową jakość artystyczną. Jesteśmy przekonani, że udowodniły one nieustającą żywotność i wagę teatru opartego na odwiecznych technikach narracyjnych i spójnej postaci bohatera scenicznego.


Zarówno założenia teoretyczne projektu, przedstawione w „Manifeście Kontrrewolucyjnym”, jak i poszczególne spektakle wzbudziły gorącą publiczną dyskusję. Przedstawienia zrealizowane w ramach „Teatru Opowieści” zdobywały na polskich festiwalach nagrody i wyróżnienia.

 

 

 

Widmo krąży po Polsce – widmo Teatru Opowieści.

W dobie scenicznej inwazji sztuki skrawków i zlepków od wielu lat tworzymy w Legnicy teatr konsekwentny, uczciwy i obojętny na mody. Zaufanie widzów dowodzi, że podążamy właściwą drogą. Dokonujemy dzisiaj Nowego Otwarcia z czterech ważnych powodów.